top of page

FILM

Vi kan ikke hjelpe alle

Regi: Nina Knag

HÅTT

Regi: Nina Knag og Ina Lerner Grevstad

Å snu seg mot solen

Regi: Nina Knag

Å snu seg mot solen

Regi: Nina Knag

De umoralske

Regi: Lars Daniel Krutzkoff Jacoben

TV

Helt perfekt

Regi: Feelgood Film og TV

bottom of page